پنل های پیامکی سازگار با افزونه دیجیتس

پشتیبانی افزونه از  ۱۰۱  سامانه پیامکی ( در حال افزایش )

 

 1. rangine.ir (خط خدماتی رایگان) (سیستم ارسال سریع) (ارسال خارج از ایران)
 2. melipayamak.com (سیستم ارسال سریع) (وبسرویس خدماتی)
 3. parsgreen.com (مناسب ارسال کد به همه شماره ها) (سیستم ارسال سریع) (ارسال خارج از ایران) پیشنهاد مرساوب  – برای تهیه کلیک کنید
 4. sms.ir (سیستم ارسال سریع)
 5. saharsms.com
 6. ۰۰۹۸sms.com
 7. payam-resan.com
 8. modirpayamak.com (خط خدماتی رایگان) (سیستم ارسال سریع)
 9. kavenegar.com (سیستم ارسال سریع) (سیستم lookup یا اعتبارسنجی)(ارسال خارج از ایران)
 10. Shatelsms.com (خط خدماتی رایگان)
 11. FARA Payamak (سیستم ارسال سریع)
 12. sunwaysms.com (خط خدماتی رایگان) (سیستم ارسال سریع)
 13. online-sms.ir (خط خدماتی رایگان) (سیستم ارسال سریع)
 14. farazsms.com (خط خدماتی رایگان)
 15. ippanel.com (خط خدماتی رایگان)
 16. smskarin.ir
 17. smsonline.ir
 18. iransms.com
 19. niksms.com
 20. modirpayam.com (سیستم ارسال سریع)
 21. smshezare.com
 22. ۱۸sms.ir
 23. (relax.ir(onlinepanel.ir
 24. sms.amnyar.com
 25. login.niazpardaz.ir
 26. parsian-sms.ir
 27. rkasms.ir
 28. asanak.com
 29. epayamak.net
 30. nikopayam.com
 31. aradpayamak.net
 32. messaging.magfa.com
 33. raygansms.com
 34. parandsms.ir
 35. pushit.ir
 36. shahvarpayam.ir
 37. mehrafraz.com
 38. inoti.ir
 39. adpdigital.com
 40. ilamsmspanel (سیستم ارسال سریع)
 41. adpdigital.com
 42. panelsms20.ir
 43. ssmss.ir
 44. payamakemelli.com
 45. masgsm.com.tr (پنل پیامک کشور ترکیه)
 46. vatansms.com (پنل پیامک کشور ترکیه)
 47. smsmelli.com
 48. smshooshmand.com
 49. isms.ir
 50. iransmsservice.com
 51. sms-asan.ir
 52. aradvas.ir
 53. rahyab.ir
 54. tsms.ir
 55. smsfa.ir
 56. sipka.ir
 57. sms.novin-web.ir
 58. sms.mida-co.ir
 59. sms.sabanovin.com
 60. payamkotah.com
 61. npsms.com
 62. smsmofid.ir (سیستم ارسال سریع)
 63. idehpayam.com (سیستم ارسال سریع)
 64. jahanbartar.ir (سیستم ارسال سریع)
 65. popupsms.ir (سیستم ارسال سریع)
 66. payamnam.ir (سیستم ارسال سریع)
 67. signalads.com
 68. new.payamsms.com
 69. smssama.ir
 70. arashpayamak.ir (سیستم ارسال سریع)
 71. niazejahan.net
 72. hostiran.net (سیستم ارسال سریع)
 73. webone-sms.ir
 74. myzarin.com (سیستم ارسال سریع)
 75. radaco.net
 76. amootsms.com (سیستم ارسال سریع)
 77. ghasedaksms.com (سیستم ارسال سریع)
 78. razpayamak.ir (سیستم ارسال سریع)
 79. bandarsms.ir (سیستم ارسال سریع)
 80. sepahangostar.com
 81. sepahangostar.com- نمایندگی ها
 82. sms.safironline.net
 83. safironline.ir
 84. afe.ir
 85. sms.smssg.ir (سیستم ارسال سریع)
 86. hypersms.ir
 87. shasfa.com
 88. baranpayam.com
 89. sms1.ir (سیستم ارسال سریع)
 90. elanak.ir
 91. tabansms.com (سیستم ارسال سریع)
 92. eftekharnet.ir (سیستم ارسال سریع)
 93. payamito.com (سیستم ارسال سریع)
 94. sms20.ir
 95. markazepayamaki.ir (سیستم ارسال سریع) (خط خدماتی رایگان)
 96. hamkaransms.com (سیستم ارسال سریع)
 97. ۱b1.ir
 98. mediapayamak.com
 99. fpsms.ir
 100. sms.webatsign.com (سیستم ارسال سریع) (خط خدماتی رایگان)
 101. candoosms.com